Zdrav kot vidra

Te knjige oz. priročniki so bili natisnjene v sklopu projekta “Za zdravje mladih“, katerega nosilci so Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Projekt še vedno traja pod imenom “Za zdravje mladih 2.0”. Knjige so polne materiala in informacij, kako delati z mladimi in otroki in pri tem spodbujati zdrav življenjski slog. Knjige sem ilustriral ter oblikoval prelom.

Dizajn Zdrav kot vidra – galerija